Multilingual Turkish Dictionary

CAİZE

CAİZE : Turkish Turkish

şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş

CAİZE : Turkish Turkish

yazıda bir sözün olduğu gibi yinelendiğini göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama imi

CAİZE : Turkish Turkish

yol yiyeceği, azık

CAİZE : Turkish Risale

(Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler

CAİZE : Ottoman Turkish

(Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler

CAİZE : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: KızAnlamı: Armağan, Hediye. Yol Yiyeceği, Azık. Eski Şairlere Yazdıkları Methiyeler İçin Verilen Bahşiş

CAİZE : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: KızAnlamı: Armağan, hediye. Yol yiyeceği, azık. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş

CAİZE : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) ka.
armağan, hediye.
yol yiyeceği, azık.
eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş