Multilingual Turkish Dictionary

CADARLANMAQ

CADARLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to crack; to split*; [dəri, əl və s.] to chap; Soyuq hava dərini cadarladır The cold weather chaps the skin

CADARLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dil-dodağı təpimiş və cadarlanmış (f.sif.) do-daqlarından qan çırtlayaraq çənəsinə qədər uzanmışdı. S.Rehimov. Susuz torpağın dili cadarlanmışdı. Ə.Veliyev.

CADARLANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.ترک برداشتن. چاک خوردن. شکافته شدن