Multilingual Turkish Dictionary

CADUGƏRLİK

CADUGƏRLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. magic, bewitching, witchcraft, sorcery; məc. glamour, enchantment; cadugərlik etmək to bewitch, to enchant

CADUGƏRLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağıçılıq bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. sehirçilik. sehirbazlıq. kahinlik

CADUGƏRLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ovsunçuluq, sehrbazlıq.