Multilingual Turkish Dictionary

CALF

CALF : English Azerbaijani Turkish

I. [pl.-ves] buzov [həm də maral balası, fil balası və s.]; in [yaxud with] calf boğaz [inək] II. [pl.-ves] baldır

CALF : English Turkish Redhouse

calfkäf, kaf isim (calves) dana, buzağı