Multilingual Turkish Dictionary

CAMİD

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

atbəy batbay

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

uzul heç əriməyən buz kütləsi

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

donmuş

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

donsuq donmuş

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

donuq

CAMİD : Turuz Farsca - Türkce

gəlişməz cansız

CAMİD : Turkish Risale

(Câmide) Ruhsuz, sert, katı madde. Cansız

CAMİD : Ottoman Turkish

(Câmide) Ruhsuz, sert, katı madde. Cansız

CÂMİD : Ottoman Turkish

cansız, donuk