Multilingual Turkish Dictionary

DAĞARCIQ

DAĞARCIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. little / small rucksack; % boş dağarcıq windbag; % qoz dağarcığı idle talker, windbag, chatterbox; % sirr dağarcığı a store of secrets

DAĞARCIQ : Az Turkish Farsi

ا.انبان. تغار کوچک. خیک. توبرة چرمی

DAĞARCIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Kiçik dağar; çox vaxt de-riden tikilen kiçik torba, çanta. Dağarcığını çuvala tay tutur. (Ata. sözü). Amma məbada dağarcığın ağzı bərk bağlanmış olmuya, əgər pişik oradan özünü xilas eləsə, üz-gö-zünü cırmaqlayıb qanadar. C.Memmedqu-luzade. Dilənçi dağarcığından bir qədər çörək və soğan çıxardıb, Nurəddinə verdi. S.S.Axundov. [Qehreman:] Bütün məktəb uşaqları kimi biz də dağarcığa qum doldu-rub
. gətirirdik. Ə.Veliyev.
◊ Sirr dağarcığı
sirr ile dolu, anlaşılmaz, başçıxarılmaz adam, şey haqqında. [Nur-cahan:] Mən başdan-ayağa sirr dağarcığı-yam. N.Vezirov. Ancaq
. əmək haqqı böl-güsü olub sirr dağarcığı. "Kirpi".