Multilingual Turkish Dictionary

DAĞINIQ

DAĞINIQ : Azerbaijani English Dictionary

s.
uncoordinated; [xalq] sparse, scattered; [bina və s.] straggling; dağınıq evlər straggling houses; [əlaqəsiz] disconnected, inconnected, incoherent;
disorderly; dağınıq kağızlar papers in disorderly state

DAĞINIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Uçuq, sökük; uçulmuş, sökülmüş; xaraba halına gelmiş. [Terlan] əvvəlcə məktəbin geniş həyətinə, sonra da dağınıq kənd evlərinə baxdı. M.Hüseyn. Dağınıq və uçuq evləri görərkən
. yolçunun ürəyi sıxıldı. Ə.Memmedxanlı.
Nizamsız halda tökülmüş, perişan (saç ve s. haqqında). Fəridə saçları dağınıq (z.) halda içəridən yüyürüb eyvana çıxır. Ə.Memmedxanlı. Elə bil baharıma qar yağdırır bu baxış; Dağınıq saçlarını külək-lərmi daramış?! Ə.Cemil.
Yığcam olmayan, qeyri-müeyyen, ra-bitesiz, aydın olmayan, yayğın, uzun. [Deli Semed] başlardı öz-özünə dağınıq söz-lər söyləməyə və söylədikcə də gah gülüb, gah da hirslənib qaşqabağını turşudardı. çemenzeminli. Qocanın fikri dağınıqdır. M.Hüseyn.

DAĞINIQ : Az Turkish Farsi

ا.پراکنده. متفرق. پخش و پلا. خرابه. ویرانه. بی‎نظم. نامرتب. درهم و برهم. مغشوش. بی‎ربط. نامربوط