Multilingual Turkish Dictionary

DAĞLAMAQ

DAĞLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to brand [d.], to cauterize [-ise] [d.];
məc. to wound smb.;s feelings deeply / profoundly, to cause smb. a great grief

DAĞLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Qızdırılmış demirle damğa vurmaq. Qoyunları dağlamaq. Atı dağlamaq.
Adamı ürəkdən, heyvanı bu-dundan dağlarlar. (Ata. sözü).
məc. Yandırmaq.
.Şaxta qızmar bir
dəmir kimi onu dağlayır. Ə.Memmedxanlı.
məc. Adeten "üreyini", "sinesini", "qel-
bini" sözleri ile
çox berk tesir etmek,
yandırmaq, yaralamaq, derd ve keder ver-
mek. Qılınc çəkib mərd meydana varanda;
Sinələr çal-çarpaz dağlayan mənəm. "Kor-
oğlu". Dağlar dağladı məni; Görən ağladı
məni; Zəncir, buxov tab etməz; Zülfün bağ-
ladı məni. (Bayatı). [Heyder bey:] Sona xa-
nım, ürəyimi dağlama, çünki tablaşa bilmə-
rəm, atı min, gedək! M.F.Axundzade. Ey
qoca bir qövmə ağlarkən gülən: Naləsilə
xalqı dağlarkən gülən. A.Sehhet.

DAĞLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.داغ کردن. سوزاندن