Multilingual Turkish Dictionary

DAĞLI

DAĞLI : Azerbaijani English Dictionary

I. i. mountain-dweller, mountainee; [Şotlandiyada] Highlander II. s.
branded; [i.s.] with brand on, [i.s.] having brand on;
məc. [i.s.] filled with sorrow, sore at heart

DAĞLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Dağlıq yerde yaşayan adam. Burada dağlılar yaşar bəxtiyar; Qürurdan aralı, kindən aralı. S.Vurğun. // Dağıstanlı, Dağıstan ehli. Keçmiş əsrin altmışıncı illə-rində
. bir mütəxəssis rus əlifbasını dağlıla-rın məxrəcinə görə tətbiq etmişdir. F.Ağa-zade. // Sif. menasında. Dağlı əhali.

DAĞLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Qızdmlmış demirle damğa vurulmuş, damğası olan. Dağlı heyvan. Dağ-lı at.
məc. Adeten "sinesi", "üreyi", "qelbi" sözleri ile
çox derdli, çox qemli, çox mü-teessir, üreyi yaralı. Urəyi dağlı adam.
Qə-ribəm, ağlaram aləm içrə mən; Ciyəri eşq oduna dağlıyam mən. "Aşıq Qerib". [Ta-mara:] Bir dustağam, qolum bağlı; Bir qə-ribəm, sinəm dağlı. S.Vurğun. övlad sarı-dan Murad kişinin ürəyi əvvəldən dağlı idi.
Mir Celal.

DAĞLI : Az Turkish Farsi

ص.داغ خورده. داغدار. جای کوهستانی

DAĞLI : Turkish Turkish

dağlık bölge halkından olan

DAĞLI : Turkish Turkish

kaba saba

DAĞLI : Turkish Turkish

yarası olan ya da yarası dağlanmış olan

DAĞLI : Turkish Turkish

üzüntülü

DAĞLI : Turkish English

n. mountaineer, hillman, backwoodsman

DAĞLI : Turkish French

montagnard/e [le][la]