Multilingual Turkish Dictionary

DAİR

DAİR : Azerbaijani English Dictionary

qoş. about, of, on, concerning, with regard to; bir problemə dair danışmaq to speak* about / of a problem; Hindistana dair kitab a book of India; sizin məktubunuza dair concerning your letter

DAİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qoş. [ər.] Haqqında, baresinde, xü-susunda, aid, elaqedar (adeten yönlük halda olan isimden sonra gelir). Avropa üləmala-rının övrət məsələsinə dair yazılarını oxu-yanda görürsən ki, bu zalımlar dünyanın hər bir guşəsindən xəbər verirlər. C.Memmed-quluzade. Bəlkə Tahirin ali təhsil almadığına dair deyilən sözlər nə məqsədlə isə uydu-rulmuş sadəcə bir bəhanə idi? M.Hüseyn.

DAİR : Turkish Turkish

ir konu üzerine olan,
..üzerine, konusunda,
..ile ilgili, üstüne, değgin

DAİR : Turkish Risale

Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan. * Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik

DAİR : Ottoman Turkish

Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan. * Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik

DÂİR : Ottoman Turkish

ilgili, devreden

DAİR : Turkish English

prep. about, regarding, concerning, relating to, respecting, as regards, touching, anent, re

DAİR : Turkish German

über, bezüglich, hinsichtlich