Multilingual Turkish Dictionary

DAŞDIRMAQ

DAŞDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to let* [d.] run over / to overflow; to cause [d.] to run over / to overflow; südü daşdırmaq to let* the milk overflow / run over, to cause the milk to overflow / to run over , to boil the milk over

DAŞDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i. Daşmasına imkan ver-mek, aşmasına sebeb olmaq. Samovarın su-yunu daşdırmaq.
Südün içində hava çox-dur, ona binaən süd qızanda hava aralanıb südü daşdırır. H.Zerdabi.

DAŞDIRMAQ : Az Turkish Farsi

پر کردن
لبریز گردانیدن