Multilingual Turkish Dictionary

DAŞINDIRMAQ

DAŞINDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.: fikrindən daşındırmaq to ask / to cause / force smb. to change one;s mind, to make smb. change one;s mind

DAŞINDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb. Daşınmağa mecbur etmek, inandıraraq, yaxud xahiş ederek el çekmesine nail olmaq. Fikrindən daşındır-maq.
Arvad nə ərini pis yoldan daşındıra bilir, nə oğluna təsir edə bilir. Ə.Haqverdi-yev. Gülsənəm arvad oğlunu nə qədər iik-rindən daşındırmaq istəyirdisə də, heç bir nəticə çıxmayırdı. M.Hüseyn.

DAŞINDIRMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.جابجا کردن. کوچانیدن. انتقال دادن. منصرف کردن