Multilingual Turkish Dictionary

DAŞLAŞMAQ

DAŞLAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. f. to turn to stone; elm. to petrify; məc. to harden II. f. to stone each other / one another, to throw* stones at each other / at one another

DAŞLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Daş halına gelmek,
daşa dönmek, daş kimi berkimek. Gil, yer altında uzun zaman qaldıqda daşlaşır.
məc. Berkişmek, sertleşmek, daşa dön-mek. Urəyi daşlaşıbdır.

DAŞLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qarş. Bir-birine daş at-maq, bir-birini daşa basmaq. Uşaqlar daş-laşırdılar.

DAŞLAŞMAQ : Az Turkish Farsi

مص.به همدیگر سنگ زدن. به یکدیگر سنگ پراندن. سنگ شدن. فسیل شدن. با سنگ همدیگر را زدن