Multilingual Turkish Dictionary

DAŞLANMAQ

DAŞLANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* stoned, to be* thrown / hurled stones

DAŞLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Daşa basılmaq, daşla vurulmaq, üzerine daş yağdırılmaq. Məskənimiz sarp qayalar olubdur; Qaçanlar çağrışır, pələng daşlanır. "Koroğlu".

DAŞLANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Axmaq, tökülmek,
daşıb tökülmek, gelmek. Qızın ağzından, burnundan bulanıq dəniz suyu daşlandı. M.Hüseyn. Kənarlara daşlanan palçıq ötən-lərin üstünü bulayırdı. Mir Celal.
məc. Tökülüşüb gelmek, axışıb gelmek.

DAŞLANMAQ : Az Turkish Farsi

سنگباران شدن
سنگسار شدن
بوجاری شدن
از جا جستن
از کوره در رفتن
سرریز شدن