Multilingual Turkish Dictionary

DAŞQIN

DAŞQIN : Azerbaijani English Dictionary

I. i. flood, inundation, overflow II. s. turbulent, violent; daşqın çaylar turbulent / violent rivers

DAŞQIN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Sahilden çıxan çay ve ya deniz suyunun qurunu, etrafı basması; sel. Güclü yağışlardan sonra çayda daşqın əmələ gəlir.
sii. Yatağından kenara çıxan, etrafı ba-san; daşmış. Şux səslərlə dolu isti yuvalar; Daşqın çaylar, durğun göllər bizimdir. A.Şaiq. Iti axan daşqın çaylar onunla ayaq-laşa bilməyib geridə qaldı. Ə.Memmedxanlı.
sifi. məc. Coşqun, güclü, ehtiraslı. [Ke-rim baba]
.qalın iri dodaqlarında daşqın sevinc qığılcımları uçuşaraq:
Qızılquş, balasını bu səslə çağırır,
dedi. A.Şaiq.

DAŞQIN : Az Turkish Farsi

لبریز
پر
سرریز
طغیان کرده
پرهیجان
متلاطم