Multilingual Turkish Dictionary

DADMAQ

DADMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to taste [d.], to put* [d.] to the taste;
[təcrübədə görmək] to experience [d.]; bir şeyin bəhrəsini dadmaq to enjoy the fruits of smth.
to have* a definite taste; şirin [acı və s.] dadmaq to taste sweet [bitter, etc.], to have* sweet [bitter, etc.] taste

DADMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Dadını, tamını bilmek üçün bir az yemek ve ya içmek.
Dadmaqla mal tükənməz. (Ata. sözü). [Xanmirze bey:] Sən məzhəbin haqqı, bu şərablardan bir az dad. N.Vezirov. // ümumiyyetle yemek, ya iç-mek. Axşam azanı deyilən kimi mömin mü-səlman bilmir ki, nəyə əl uzatsın; çaymı iç-sin, firnimi yesin, halvadanmı dadsın. C.Memmedquluzade.
Müeyyen dad, tam vermek. Şirin dad-maq. Acı dadmaq. Turş dadmaq.
məc. Sınamaq, tecrübe etmek, hiss et-mek, duymaq. Qoy nakam getməsin dünya-dan o qız; Dadsın hər arzunun yüz nemətini. S.Vurğun. Narıngül isə ağır və acı dövranın müqabilində artıq bəxtəvər həyatın mey-vələrini dadmışdı. Ə.Veliyev. // məc. çek-mek, düçar olmaq, meruz qalmaq, görmek, keçirmek, başına gelmek. Həyatın acılığını dadmaq.
məc. Qanmaq, anlamaq, başa düşmek, duymaq. Əsgərin ağlı koxanın danışığından bir şey dadmadı. S.Rehimov.

DADMAQ : Az Turkish Farsi

چشیدن
مزمزه کردن
مزه دادن
آزمودن
تجربه کردن