Multilingual Turkish Dictionary

DAHİLİK

DAHİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [adam haq.] genius: [fəaliyyət və s.] greatness; brilliance; Nizaminin dahiliyi the genius of Nizami

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

alqı

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

anlayış

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilginiş bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. idrak

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

doyalış

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

düşnüş

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

ərişim

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

görüşlük

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

qanış

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

qavrayış qavranış

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

oyanıqlıq bəsirət

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

öğrəniş

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

seziş sezim. sezimə. sezmə. sezgi. seziş. seziniş. sezgiş

DAHİLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutalış tutanış

DAHİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Dahiye xas olan ağıl ve zeka; düha. Nizaminin dahiliyi.
Birdən qəfil yada gəlsə: Dahilik! Içimdən bir səda gəlsə: Da-hilik!
. Tanrım, məni məndən qoru bu yaş-da. M.Araz.

DÂHİLİK : Turkish Turkish

dâhi olma durumu, °deha

DÂHİLİK : Turkish English

n. genius, great mental ability; one with great mental ability, very intelligent or talented person

DÂHİLİK : Turkish German

Genialität [die]