Multilingual Turkish Dictionary

DALĞALANDIRMAQ

DALĞALANDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to ruffle [d.]; to wave [d.]; bayrağı dalğalandırmaq to wave a banner / flag; Külək gölü dalğalandırdı The wind ruffled the lake

DALGALANDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Dalğalı hala
salmaq, dalğa kimi terpetmek, lepelendir-mek. Suyu dalğalandırmaq. Dənizi dalğa-landırmaq.
Vıyıldayan şiddətli küləkpam-bıq kollarını dalğalandırırdı... M.Hüseyn. // Yellendirmek, terpetmek. Külək bayraqları dalğalandırır.
məc. Heyecana getirmek, herekete ge-tirmek. Inqilab kütlələri dalğalandırdığı bir gündə, çay yenə də sükutunu pozmayır.. M.S.Ordubadi. Qoca əxinin sinəsi isə sanki bir bulaqdı; o daima qaynayır, o daima şirin xəyalını dalğalandırır. Ə.Memmedxanlı.

DALĞALANDIRMAQ : Az Turkish Farsi

مواج کردن
به ارتعاش در آوردن
موجدار کردن