Multilingual Turkish Dictionary

DALĞALANMAQ

DALĞALANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
[dəniz və s.] to be* / to get* rough;
[bayraq və s.] to flutter, to wave; Bayraq küləkdə dalğalanırdı The flag was fluttering in the wind

DALGALANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Suyun üzerinde dalğa emele gelmek; lepelenmek, telatüm etmek. Dəniz dalğalanır.
Yağlanmış su dalğalandıqca, göy qurşağı kimi rəng verib rəng alırdı. M.Hüseyn.
Küleyin tesiri ile dalğa kimi terpen-mek, enib-qalxmaq; yellenmek. Bayraqlar dalğalanır.
Göy yamacın ətəyində, kənd-ciyəz; Dörd yanında dalğalanır tarlalar. A.Şaiq.
məc. Herekete gelmek, heyecana gel-mek, coşmaq. Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası.. B.Vahabzade. Insan nərəsindən, yerin səsindən; Dalğalanır Bakı, çalxanır Xəzər. S.Vurğun.

DALĞALANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مف.به موج درآمدن. موجي شدن. متلاطم شدن. به اهتزاز درآمدن (پرچم)