Multilingual Turkish Dictionary

DALAŞQAN

DALAŞQAN : Azerbaijani English Dictionary

I. i. bax davakar II. s. bax davakar

DALAŞQAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Dalaşmağı, savaşmağı çox seven, daim dalaşan, boğuşan; çox da-vakar. Dalaşqan uşaq.
Mahmud uşaqlıq dövründə olduğu kimi daha nadinc və da-laşqan deyildir. P.Makulu.

DALAŞQAN : Az Turkish Farsi

ص.نزاع جو. شرور. دعواخر. دعواکن. خروس جنگی. ستیزه گر