Multilingual Turkish Dictionary

DALAMAQ

DALAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to sting*; bir kəsin əlini dalamaq to sting smb.;s hand;
məc. to bite* [d.]; it kimi dalamaq to bite* as a dog

DALAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Əte toxunub gicitmek, yandırmaq. Gicitkən əlimi daladı. Yun co-rab ayağımı dalayır.
Atanın üzündəki neş-tər kimi tüklər balacanın üzünü daladığı üçün yuxudan ayıldı. Ə.Veliyev.
Qapmaq, dişlemek (quduz heyvanlar haq-
qında). Quduz canavar kimi dalamaq.
Qur-
dumuz quduzdur, dalar; Şahinimiz durna ov-
lar. "Koroğlu". Bir qaydadır, qaçaq-quldur
otlaqları talayır; Quduz itlər ötüb-keçən
yolçuları dalayır. O.Sarıvelli.
Sancmaq. Taxtabiti dalayır.
məc. Acı söz söylemek, sancmaq, acıtmaq
(bezen "qudurmuş it kimi" sözleri ile). [Hacı
Ferec:] Sən bilmirsən, Güldəstə, o arvad qu-
durmuş it kimi məni dalayır. N.Vezirov.
◊ Yan-yörəsini dalamaq
hamını sanc-maq, acılamaq, söymek, tehqir etmek. [Mol-labacı Hürzada:] Paxıllıqdan qudurmuş itə dönüb yan-yörəni dalayırsan. çemenzeminli.

DALAMAQ : Az Turkish Farsi

گزیدن
نیش زدن
گاز گرفتن