Multilingual Turkish Dictionary

DALAQ

DALAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. anat. spleen II. s. anat. splenic, splenetic; dalaq soyuqlaması tib. Splenitis

DALAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. anat. Qarın boşluğunun sol terefinde olub qan kürecikleri hazırlayan ve bu prosesle bağlı başqa mürekkeb vezifeler gören beden üzvü.
◊ Dalağı sancmaq
şübhelenmek, qorx-maq. Indi belə, Əsgər Saçlıya bərk bənd ol-duğu vaxt yenə də dalağı ancaq Sübhanver-dizadə tərəfindən sancırdı. S.Rehimov.