Multilingual Turkish Dictionary

DALDA

DALDA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. shelter, refuge; taxta dalda a wooden shelter; Biz harada dalda tapa bilərik? Where can we find refuge? II. z. behind; dalda qalmaq to get* behind, to lag behind; dalda getmək to go* behind

DALDA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Sığınmağa ve ya gizlen-meye yarayan. Dalda yer. Dalda divar.
- Kosa boşalmış küçənin dalda yeri ilə yeri-yib at tövlələrinin yanına çatdı. S.Rehimov. Aqil onu güclə ağaclar arasına, dalda bir yerə gətirdi. Mir Celal.
is. Qorunmağa, sığınmağa yarayan yer; sığınacaq, tehlükesiz yer. Namərd adam dava günündə qaçar; Gedər daldalarda pəhləvan olar. "Koroğlu". [Mahmud:] Bəy də beş-on nökərləri ilə bir daldaya girib camaatla atışır. Ə.Haqverdiyev. // Gizli yer, xelvet. Əgər yarsan, gəl sarmaşaq qol-boyun; Du-rub daldalardan baxmağın nədir? M.P.Vaqif. Oğrun-oğrun daldalardan baxırsan; Alır-san cəsəddən canı, sevdiyim! Aşıq Əlesger.
is. məc. Kömek, arxa, himaye. Daldası olan adam.
Mərd igidlər bir-birinə dal-dadı. "Koroğlu". Əzizim daldasına; Mərd igid daldasına; Namərd aslan olsa da; Sı-ğınma daldasına. (Bayatı).

DALDA : Az Turkish Farsi

ص.ق.در پشت سر. در قفا. در عقب. پناهگاه. خلوت. خلوتکده. کنار گوشه. پستو. جای امن. پشتیبان. حامی