Multilingual Turkish Dictionary

DALDIRMAQ

DALDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to ask / to cause smb. to plunge [d. in, into] / to immerse [d. in];
to cause smb. to be lost [in]

DALDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

icb.
Dalmağa mecbur etmek, dalmasına sebeb, ya vasite olmaq. Fikrə daldırmaq.
Baxınız, qaç yeni buru-ğun seyrinə; Daldırmış bizləri... M.Müşfiq.
Suyun, mayenin içine girmeye, batma-ğa mecbur etmek.

DALDIRMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.مستغرق کردن. به فکر فرو بردن. غوطه ور ساختن