Multilingual Turkish Dictionary

DAMCI

DAMCI : Azerbaijani English Dictionary

i. drop; bir damcı [az mə`nasında] a bit, a grain, a little; son damcıya qədər içmək to drink* to the last drop; Bir damcı hövsələn olsun Have a little patience, Have a wee bit of patience

DAMCI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Su ve bu kimi mayelerin gir-de şekle düşmüş ayrıca kiçik hisseciyi. Su damcısı. Tər damcıları.
Sıçrayarkən işıl-dayır damcılar; San saçılar mirvaridlər, in-cilər. A.Sehhet. Damcılar günün qabağında almaz kimi parıldayırdı. A.Divanbeyoğlu.
tib. Damcılarla içilen derman. Damcı reseptləri də məhlul və miksturaların re-septləri kimi yazılır. R.Əliyev.
"Bir" sözü ile
çox az miqdar, çox cüzi, bir zerre. Bir damcı çörək yeyib qalxdım.
Bir damcı dürr tufanların yaratdığı coşqun sellərdən daha dəyərlidir. M.S.Ordubadi.
◊ Dənizdə bir damcı
lazım olduğu miqdara nisbeten heç derecesinde, yox de-recesinde olan şey haqqında.
damcı-damcı zərfDamcı halında, damla-damla; az-az, azca-azca. Damcı-damcı ax-maq.
Qan damcı-damcı tökülüb, otları və çiçəkləri lalə rənginə döndərmişdi. S.S.Axun-dov. Yağış damcı-damcı yağır; Göz yaşları yanaqdan damcı-damcı axır. R.Rza. Böyük bir dağın ətəyində bir kiçicik bulaq vardır; Damcı-damcı axıb gedir, o, keçmişdən yadi-gardır. Z.Xelil.