Multilingual Turkish Dictionary

DAMCILATMAQ

DAMCILATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to drip [d.], to dribble [d.], to drop [d.], to fall* [d.] [in drops], to flow [d.]* in drops; to pour out [d.] drop by drop

DAMCILATMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Damcı-damcı tökmek, axıtmaq. [Dermanı] suya damcılatdıqda suda həll olmayan maddələr çökməyə baş-layır. R.Əliyev.

DAMCILATMAQ : Az Turkish Farsi

مص.قطره قطره ریختن. چکاندن