Multilingual Turkish Dictionary

DAMLAMAQ

DAMLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to drive* cattle into a barn [for spoiling crops], to lock up cattle;
d.d. to be* arrested, to be* put in prison / jail

DAMLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax damcılamaq. Gözlə-rindən yaş damlayır.

DAMLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. dan. Dama salmaq, hebs etmek. Oğrunu damladılar.
[İskender:] Ağa!.. Nə buyurursunuz, onları damlayaq, yoxsa danışdıracaqsınız? N.Vezirov. Molla Qəşəm toplanmış pulları da götürüb qaç-mağa hazırlaşır. Biz onun adamlarından bi-rini tutub damlamışıq. M.Hüseyn.

DAMLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.چکاندن. زندانی کردن