Multilingual Turkish Dictionary

DAMMAQ

DAMMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to drip, to drop, to dribble, to fall*/ to flow in drops; Kran damır The tap is dripping; Su damır Water is dripping; % ürəyinə dammaq to have* a presentiment / premonition; amer. to have* a hunch; Mənim ürəyimə dammışdı ki,
.. I had presentiment that...;

DAMMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Damcı-damcı axmaq, düş-mek, tökülmek. Samovarın lüləyindən su dammaq. Ev damır.
məc. Tökülmek, axmaq. Nur dammaq.
Danışanda şəkər damar sözündən; Qay-maq dodaqları, ballı sənəm, gəl! Xeste Qa-sım. Günəş çəkilirdi, artıq axşamdı; Göy ətəklərinə boyalar damdı. S.Rüstem.
dama-dama bax damcı-damcı. Dama-dama göl olar, dada-dada heç. (Ata. sözü). Dama-dama göl olar, qəpik-qəpik yığılıb ağca manat əmələ gələr. N.Vezirov.

DAMMAQ : Az Turkish Farsi

چکیدن
چکه کردن
قطره قطره ریختن
الهام شدن
برات شدن