Multilingual Turkish Dictionary

DAMNED

DAMNED : English Azerbaijani Turkish

adj lə;nətə gəlmiş, murdar

DAMNED : English Turkish Redhouse

damneddämd sıfat
lanetli, melun.
Allahın belası, kahrolası, kör olası, lanet. zarf çok, pek