Multilingual Turkish Dictionary

DANCE

DANCE : English Azerbaijani Turkish

v. 1] rəqs eləmək, oynamaq 2] səyirtmək, hoppanıb düşmək, sıçramaq dance attendance [upon] birinə əl-ayaq eləmək, qulluq göstərmək, yaltaqlanmaq
n. 1] rəqs, oyun 2] bal, rəqs gecəsi

DANCE : English Turkish Redhouse

dancedäns isim
dans, raks, oyun.
balo. fiil dans etmek, oynamak; dans ettirmek, oynatmak