Multilingual Turkish Dictionary

DANIŞTAY

DANIŞTAY : Az Turkish Farsi

شورای دولتی
کابینه

DANIŞTAY : Turkish Turkish

yönetim davalarına bakmak, bakanlar kurulunca gönderilen yasa ve tüzük tasarı- larıyla imtiyaz sözleşmeleri üzerine düşüncelerini bildirmek gibi görevleri olan, üyeleri anayasa mahkemesi'nce seçilen bağımsız anayasa kuruluşu, °devlet şûrası

DANIŞTAY : Turkish Risale

(Bak: Şurâ-yı devlet)

DANIŞTAY : Ottoman Turkish

(Bak: Şurâ-yı devlet)

DANIŞTAY : Turkish English

n. state council, council of state

DANIŞTAY : Turkish French

conseil d'état