Multilingual Turkish Dictionary

DANQILDATMAQ

DANQILDATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to jangle [d.], to clang [d.], to clatter [d.]

DANQILDATMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Metal bir şeye to-
xunmaqla, yaxud onu bir şeye toxundur-maqla danqıltı sesi çıxarmaq. Vedrəni dan-qıldatmaq.
Kosa kuryer bayaqdan zəngi dörd dəfə danqıldatmışdı. S.Rehimov.

DANQILDATMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.به صدا درآوردن زنگ یا ورق آهن