Multilingual Turkish Dictionary

DANQILTI

DANQILTI : Azerbaijani English Dictionary

i. clangor [clangour], clang, clatter, dəmir danqıltısı a clatter of metal

DANQILTI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Metal şeyin başqa bir şeye toxunarken çıxardığı ses; iri zengin çıxardı-ğı ses. Kilsə zənglərinin danqıltısı.
Güclü yağış səsi və navalçanın danqıltısı da [Ter-lanın] əsəblərinə toxundu. M.Hüseyn.

DANQILTI : Az Turkish Farsi

ا.صدای به هم خوردن آهن. جرنگ. آواز