Multilingual Turkish Dictionary

DAPPLE

DAPPLE : English Azerbaijani Turkish

ləkə-ləkə etmək, ləkələrlə doldurmaq

DAPPLE : English Turkish Redhouse

dap.pledäp'ıl sıfat benekli. fiil beneklemek. isim
benek.
benekli hayvan