Multilingual Turkish Dictionary

DARALTMAQ

DARALTMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to narrow [d.], to make* [d.] narrow, to contract [d.]; to limit [d.];
[paltarı, ayaqqabını] to make* tight [d.]

DARALTMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Dar etmek, dar hala salmaq, genliyini azaltmaq; darlaşdırmaq. Dairəni daraltmaq. Paltarın qolunu daralt-maq.
Kərəmov şalvarının balağını da bir-iki santimetr daraltmışdır. İ.Əfendiyev.
məc. Azaltmaq, kiçiltmek, mehdudlaş-dırmaq. Məsələnin mənasını daraltmaq. Mə-sələnin mənasını (əhəmiyyətini) daraltmaq.

DARALTMAQ : Az Turkish Farsi

مص.تنگ کردن. باریک کردن. محدود کردن