Multilingual Turkish Dictionary

DARAMAQ

DARAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
[saçı daraqla] to comb [d.]; [şotka ilə] to brush [d.]; öz saçını daramaq to comb / to do*/ to dress one;s hair; bir kəsin saçını daramaq to comb / to do / to dress smb.;s hair;
[ağacı] to lop [d.]; [müəyyən formaya salmaq üçün] to prune [d.];
toxuc. to comb [d.], to card [d.]

DARAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Daraqla tükleri bir-bi-rinden ayırıb nizama salmaq. Başını dara-maq.
[Qerenfil] ikinci mərtəbədə bədən-nüma güzgünün qabağında durub
. saçlarını darayırdı. M.Hüseyn. Bahardır, gəl çıxaq düzə, sevgilim! Dara saçlarını, bəzə, sev-gilim! M.Rahim.
Daraqdan keçirmek, daraqlayıb temiz-lemek. [Dilberin] yaşı yüzü çoxdan ötmüş qoca nənəsi Həcər isə döşək üstündə otura-raq yun darayırdı. Ə.Sadıq.
Ot, saman ve s.-ni şana ve ya dırmıqla yığmaq, toplamaq; dırmıqlamaq. Əldə bi-çinçi darağı sərbəsər; Ot darayırlar qarılar hər tərəf. A.Sehhet.
Ağacın, kolun ve s.-nin lazımsız bu-daqlarını kesmek. Darayıb, su verib calaq-lamısan; Şaxtadan qışda yaxşı saxlamısan. A.Sehhet.

DARAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.شانه زدن. با شن کش جمع آوری کردن. هرس کردن درخت