Multilingual Turkish Dictionary

DARAQLAMAQ

DARAQLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. bax daramaq [
ci mə`nada]

DARAQLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Daraqdan keçirmek, daraqla daramaq, daraqla temizlemek. Yunu daraqlamaq. // Daraqla düzeltmek. Saç-larını daraqlamaq. Başını daraqlamaq. □ Əllərini daraqlamaq
bax əl.
Silaha patronlu daraq keçirmek. Tüfən-gi daraqlamaq.
Azərbaycan torpağına yad basmasın ayağını; Söyləyərək daraqladı öz mehriban yarağını. M.Rahim.
Əllerini yanlarına açaraq yolu, ya qapı-nı tutmaq, keçmeye mane olmaq. Bu hində qapı açıldı, bir cavan oğlan qapını daraqla-yıb təəccüblə gözlərini dirədi Xudayar bəyin gözünə. C.Memmedquluzade.
Gül açmaq. Pambıqlar daraqlamışdır.
Sığallamaq, tumarlamaq. Quzunu da
raqlamaq.

DARAQLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.شانه زدن. شانه کردن. شکوفه کردن. گل کردن پنبه. تیمار کشیدن. با شانه علف ها را جمع کردن. به حالتی نیز می‌گویند که فردی در آستانة در ایستاده باشد و دو دست را به دو طرف چارچوب گذاشته باشد