Multilingual Turkish Dictionary

DARILMAQ

DARILMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to grieve, to be* sad;
to be* nervous / anxious

DARILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i. Acığı tutmaq, hirslenmek, hiddetlenmek, hövseleden çıxmaq. [Şerifza-de] Mehribanı boşadığı üçün olduqca darıl-mış, Zeynalın belə yersiz hərəkətindən dolayı acıqlanmışdı. S.Hüseyn. [Veys:] Paxıl oğlu, paxıl,
deyə Dövlətə darıldı. Ə.Əbülhesen. Sənsiz gördüm, mələklərə darıldım; Endim yerə, qədəminə sarıldım. Ə.Cavad. // üreyi sıxılmaq, kederlenmek, meyus olmaq, inci-mek. [Heyder bey:] Hacı, səiərdə adamın başına çox iş gələr, gərək darılmamaq, söy-ləmək vaxtı deyil, indi üstümüzə tökülərlər. M.F.Axundzade. Ozünü toxtaq tut bir az; Düşəndə dar günə insan darılmaz. S.Vurğun. Qaraş sıxılıb darılaraq divana oturub əvvəlcə heç kəslə danışmırdı. M.İbrahimov.

DARILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.مکدّر شدن. رنجیدن. دل آزرده شدن. دلگیر شدن. دلتنگی پیدا کردن. دلتنگ شدن