Multilingual Turkish Dictionary

DARISQAL

DARISQAL : Azerbaijani English Dictionary

s.
[küçə, yol və s.] rather narrow;
[otaq və s.] rather small

DARISQAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sii.
çox dar, ensiz. Darıs-qal yol.
Dərin, darısqal dibində dərənin; Rəd kimi guruldayır baltalar. A.Sehhet. Əj-dər bu təpəciklərdən enib kəndin darısqal küçələrinə girdi. S.Rehman.
Sahesi çox kiçik olan. Darısqal otaq. Darısqal yer.
Fəhlə kazarmaları çox çirklidir, darısqaldır. M.S.Ordubadi. Bura darısqal, alçaq, yarıqaranlıq bir otaq idi. Mir Celal. Darısqal bir daxma var, qabağı ağaclıqdır. M.Seyidzade.
məc. Bax dar
cü menada. Saqqalı uzun, kəlləsi küt, iikri darısqal. M.Möcüz.

DARISQAL : Az Turkish Farsi

ا.تنگنا. بسیار تنگ. خیلی باریک. محدودتر. تنگ نظر