Multilingual Turkish Dictionary

DARIXDIRMAQ

DARIXDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to embarrass [d.];
to bore [d.], to irritate [d.]; to get* on smb.;s nerves; [paltar, ayaqqabı və s.] to be* too / rather tight;
bax tələsdirmək

DARIXDIRMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i. üreyini sıxmaq, tenge getirmek, bezikdirmek. // Əsebileşdirmek, acıqlandırmaq. Kişi məni elə darıxdırıb ki, vallah, istəyirəm elə özümü boğam, öldü-rəm.. N.Vezirov. Qış səiəri, tək yol könlü darıxdırır, can sıxır. A.Sehhet. [Körpenin] ağlaması da Gülaranı darıxdırır, incidirdi. Ə.Veliyev.

DARIXDIRMAQ : Az Turkish Farsi

مص.دلتنگ گردانیدن. به ستوه آوردن. حوصله سر دادن. تاسانیدن