Multilingual Turkish Dictionary

DARIXMAQ

DARIXMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to be* bored, to have* a tedious time;
to miss [d.]; ev üçün darıxmaq to be* homesick, to miss one;s home-life; Mən dostum üçün çox darıxıram I miss my friend very much;
[narahat olmaq] to worry [about], to be* anxious / uneasy [about];
bax tələsmək

DARIXMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Sıxılmaq, canı sıxılmaq, bıqmaq, bezmek, tenge gelmek, narahat ol-maq, esebileşmek. Hər şey üçün adam da-rıxmaz. Darıxıram, vaxt az qalıb. // üreyi sıxılmaq, hövselesizlik göstermek. Qulu, sən heç darıxma, ancaq bir az döz. N.Neri-manov. Mirzağa indi öz evlərində darıxır, könlü heç açılmayırdı. S.Hüseyn. // Sıxılmaq, özünü çox pis hiss etmek. Qədir kişi bu hörmətlərdən darıxmır, bunu özünün yaxşı işləməsi ilə əlaqədar bilirdi. Ə.Sadıq.
Tengnefes olmaq, nefesi kesilmek, boğulan kimi olmaq, hava çatmamaq. Isti-dən adamın ürəyi darıxır.
Bir şexsin, ya şeyin olmadığını iztirab ve ürek acısı ile hiss etmek, bir şexsi, ya şeyi görmeyi, yaxud onunla bir yerde olma-ğı hesretle arzu etmek. Vətən üçün darıx-maq. Iş üçün darıxmaq.

DARIXMAQ : Az Turkish Farsi

دلتنگ شدن
حوصله سر رفتن
کم حوصله شدن
به ستوه آمدن
ملول شدن
دلگیر شدن