Multilingual Turkish Dictionary

DARLIQ

DARLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
narrowness; smallness;
[paltar, ayaqqabı və s.] tightness;
məc. difficulties pl. awkward / difficult situation

DARLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Dar şeyin halı; ensizlik. Yo-lun darlığı. Keçidin darlığı. // Yer (sahe) az-lığı; darısqallıq. Mənzilin darlığı. // Sıxlıq, tarımlıq. Şalvarın darlığı. Paltarın darlığı.
Sıxıntı, tenglik. Nəiəs darlığı.
məc. Maddi sıxıntı, çetinlik, ehtiyac, yoxsulluq; mehrumiyyet. Varlığa nə darlıq?! (Ata. sözü). □ Darlığa düşmək
1) maddi cehetden çetin veziyyete düşmek, ehtiyacı olmaq; 2) ağır, çetin veziyyete düşmek. Si-murq dedi:
Siman, al bu tükü, darlığa düş-sən, bu tükləri bir-birinə çəkərsən, mən ha-rada olsam, gəlib harayına çataram. (Nağıl). Darlıq çəkmək
maddi sıxıntı çekmek, eh-tiyac içinde olmaq. Onun köməksiz, əlacsız və möhtac baxışları özünün maddi tərəidən darlıq çəkdiyini də göstərirdi. M.S.Ordubadi.
Azlıq, mehdudluq, çatışmazlıq. Vaxtın darlığı.

DARLIQ : Az Turkish Farsi

تنگی
باریکی
کم عرضی
تنگدستی
دشواری
محدودیت
کمبود