Multilingual Turkish Dictionary

DARMADAĞIN

DARMADAĞIN : Azerbaijani English Dictionary

s. rout, complete / utter destruction; darmadağın etmək to put* to rout; darmadağın dağıtmaq to smash up [d.], to destroy completely / entirely; darmadağın olmaq to go* to ruin, to fall* to the ground; məc. to go*/ to fall* to pieces

DARMADAĞIN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

darmadağın dağıtmaq (etmək)
1) tamamile dağıtmaq, mehv et-mek; 2) tamamile meğlub etmek; 3) məc. alt-üst etmek, puça çıxarmaq, puç etmek, dağıtmaq. Qızın bu sözü yenə də mənim iik-rimi darmadağın etdi. M.S.Ordubadi. Dar-madağın edilmək
1) tamamile dağıdılmaq, mehv edilmek. Partlayışlar baş verəndən sonra çox böyük bir sahədə torpaq darma-dağın edilirdi. Ə.Sadıq; 2) tamamile meğlub edilmek; 3) məc. alt-üst edilmek, puça çıxarılmaq. Darmadağın olmaq (dağılmaq)
1) tamamile dağılmaq, alt-üst olmaq. Onların bizim haqqımızda çəkdiyi planlar özlərinin bizdən yediyi zərbə nəticəsində darmadağın olmuşdu. M.S.Ordubadi; 2) ta-mamile meğlub olmaq.
.Maralan altında duran düşmən qoşunu darmadağın oldu.
M.S.Ordubadi.

DARMADAĞIN : Az Turkish Farsi

پریشان
خرد و خاکشیر
محو
از بین رفته
ویران شده
به صورت درب و داغون وارد زبان فارسی شده است

DARMADAĞIN : Turkish Turkish

çok dağınık ve karışık, °tarumar

DARMADAĞIN : Turkish English

adj. cluttered; crabbed, crabby

DARMADAĞIN : Turkish German

verworren, wirr, durcheinander