Multilingual Turkish Dictionary

DARTIŞMAQ

DARTIŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to pull each other / one another; to fall* out with each other, to quarrel with each other / one another

DARTIŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qarş. Bir-birini elle tutub o yan-bu yana dartmaq, çekmek; dalaşmaq, güleşmek, süpürüşmek, çarpışmaq.

DARTIŞMAQ : Az Turkish Farsi

مناقشه کردن
کلنجار رفتن
هرکس به طرف خود کشیدن