Multilingual Turkish Dictionary

DARTINMAQ

DARTINMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to struggle to break loose;
to jerk / to draw back, to give* a jerk;
to stretch oneself; [gimnastik alətdə] to pull oneself up

DARTINMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qayıd.
özünü geri dart-maq, özünü dala doğru çekmek; bir şeyden aralanmağa, xilas olmağa, elden çıxmağa çalışmaq. Ayı zənciri ilə ayağa dolaşıb dar-tınır və bağırırdı. S.S.Axundov. Tahir, Şey-da Imanovun məngənə kimi qüvvətli əlindən qopmaq üçün nə qədər dartındısa da, qopa bilmədi. M.Hüseyn.
özünü bir şeye teref çekmek, meyil et-mek.

DARTINMAQ : Az Turkish Farsi

مص.خود را از چیزی رها کردن. تقلّا کردن. کلنجار رفتن. کش و واکش کردن. خود را به طرف چیزی کشیدن. غیرتی شدن