Multilingual Turkish Dictionary

DASH

DASH : English Azerbaijani Turkish

v. 1] tullamaq, tulazlamaq, fırlatmaq 2] səpmək, çiləmək 3] aralamaq, seyrəkləşdirmək 4] cummaq, atılmaq, qaçmağa başlamaq, dağılmaq
n. 1] cəldlik, tezlik, ani hucum, ani həmlə, sıçrayış 2] idm. tullama, atış, atım 3] qısa məsafəyə qaçış 4] tire, balaca xətt 5] şappıltı, gurultu 6] qatışıq, aşqar 7] enerji cut a dash ayrılmaq, seçilmək dash smb.;s hopes birinin ümidlərini puça çıxarmaq

DASH : English Turkish Redhouse

dashdäş fiil
hızla koşmak: She dashed to the child's rescue. Çocuğun imdadına koştu.
hızla ilerlemek, atılmak, fırlamak: I dashed to the window but saw nothing. Pencereye fırladım ama hiçbir şey görmedim.
vurmak, çarpmak, kırmak, parçalamak: He dashed down his broken weapon. Kırık silahını yere vurdu. He dashed the chair to pieces against the wall. Sandalyeyi duvara vurup parçaladı.
atmak, fırlatmak.
sıçratmak.
(umudunu) kırmak, suya düşürmek.
karıştırmak, katmak. isim
ileri atılma, fırlama, hamle.
az bir miktar, bir tutam.
kısa mesafe koşusu.
canlılık, enerji.
dilbilgisi tire, çizgi