Multilingual Turkish Dictionary

DAUNT

DAUNT : English Azerbaijani Turkish

dəhşətə gətirmək, qorxutmaq; dauntless qorxusuz-hürküsüz, qorxubilməz, çür’ətli

DAUNT : English Turkish Redhouse

dauntdônt fiil yıldırmak, gözünü korkutmak