Multilingual Turkish Dictionary

FA

FA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ital.] Musiqi qammasrnrn "do"dan başlayan dördüncü sesi; bu sesi ifade eden not.

FA : Turkish Turkish

gam (ii) dizisinde "mi" ile "sol" arasındaki ses

FA : Turkish Turkish

u sesi gösteren nota imi

FA : Turkish Risale

Osmanlıca alfabenin 23'üncü harfi olup ebcedî değeri 80'dir

FA : Ottoman Turkish

Osmanlıca alfabenin 23'üncü harfi olup ebcedî değeri 80'dir

FA : English Turkish

n. fa notası, diyatonik (sekiz tondan oluşan müzik skalası veya sekiz ana nota) skalada dördüncü ton (Müzik)