Multilingual Turkish Dictionary

FAŞLAMAQ

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açlamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açmaq ifşa edmək

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ax > ifşa edmək

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

haçalamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

haçlamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

haşalamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

haşlamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaşlamaq

FAŞLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yarmaq açmaq

FASLAMAQ : Turuz Dictionary

tatlamaq. anlaşılmaz dildə danışmaq. səfehləmək

FASLAMAQ : Turuz Dictionary

tatlamaq. anlaşılmaz dildə danışmaq. səfehləmək