Multilingual Turkish Dictionary

FAAL

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

çalcov çalışqan. müəssir

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

edgər

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

edgir

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

edmən

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

etik faal. çalımlı. zirək.
bilgili ol gəpməyə, uqublu ol duymağa, çəkimli ol dözməyə, çalımlı ol almağa, tutumlu ol qılımağa. (gəpməyə: danışmağa). (uqublu: çalımlı: bacarıqlı). ( tutumlu: zərfiyyətli)

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

ərcil əktiv

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

görcən

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

görəngən

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

görücən

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

görücü

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

işəngər

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

işəngir

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

işlər

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

işləyən

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

qılcan

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

qılğan qılqan

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

qılqar

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yapan

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yapıcı

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yapqan

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yapqır

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yasağan

FAAL : Turuz Farsca - Türkce

yasan

FAAL : Turkish Risale

Balta sapı. * Kerem

FAAL : Ottoman Turkish

Balta sapı. * Kerem

FAAL : Ottoman Turkish

çalışkan, işleyen

FAAL : Turkish Turkish Hukuk

Çalışkan; işleyen; çalışan; hareketli